Map of Machu Picchu

Lima Peru Tourist Information and Travel Guide

Machu Picchu is located in the Peruvian Andes west of Lima Peru.

Lima Peru
Lima Peru